Wie is wie

 

      
           Voorzitter                                  Ondervoorzitter                                   Secretaris
        Marcel Thuyls                             Herman Happaerts                            Camiel Bouvin

 

              

 

          Penningmeester                 Commissaris & webmaster                   C ommissaris
         Walter Merckx                      Dominique Vandenplas                          Tim Barbier
Evenementen kalender